Το Σώμα Κειμένων Ελληνικού Αφασικού Λόγου (GRAEC) αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας (Τμήμα Φιλολογίας) και του Τομέα Νευρολογίας (Ιατρική Σχολή) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το σώμα κειμένων αναπτύχθηκε με τους ακόλουθους στόχους:

  • α) να περιλάβει ολόκληρα κείμενα στα ελληνικά από μεγάλο αριθμό αφασικών ασθενών,
  • β) να περιλάβει κείμενα από ποικιλία κειμενικών ειδών,
  • γ) να συσχετίσει συστηματικά τα γλωσσικά δεδομένα με τα μεταδεδομένα τους, και
  • δ) να διαθέσει τα δεδομένα στην ελληνική και ευρύτερη ερευνητική κοινότητα.

Η δημιουργία του σώματος κειμένων περιλαμβάνει δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό σώμα κειμένων με δεδομένα από 20 ασθενείς, που νοσηλεύτηκαν στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο από το 2006 έως το 2008. Συλλέχθηκαν κείμενα αφήγησης ενός επεισοδίου και περιγραφής εικόνας. Σε δεύτερη φάση, τα δεδομένα αυτά επεκτείνονται και προβλέπεται να περιλάβουν κείμενα από το λόγο 120 ασθενών (240 κείμενα 50.000 λέξεων περίπου, από τις οποίες γύρω στις 40.000 θα προέρχονται από το λόγο των ασθενών).

Στην ιστοσελίδα αυτή διατίθενται κείμενα που προστίθενται συνεχώς στο Σώμα Κειμένων Ελληνικού Αφασικού Λόγου (GRAEC). Τα κείμενα έχουν μεταγραφεί και έχουν επισημειωθεί για λάθη αφασικού λόγου, σύμφωνα με τις αρχές και τη μεθοδολογία που περιγράφονται στο Γούτσος κ.ά. (2011) . Το πιλοτικό σώμα κειμένων διατίθεται ήδη από το ερευνητικό πρόγραμμα Aphasia TalkbankΓια περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επισημείωση, βλ. εδώ